КрНУ

Інформаційний портал – Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського!

Сільськогосподарський податок 2021: Яка нова ставка?

Скільки складе сільськогосподарський податок у 2021 році? Хто буде зобов’язаний його сплатити і до якої дати? Дізнайтеся найважливішу інформацію про сільськогосподарський податок у 2021 році.

Для визначення сільськогосподарського податку використовується середня ціна закупівлі жита за останні 11 кварталів, як повідомляє Центральне статистичне управління. Які ціни на цей період? У 2020 році середня ціна закупівлі жита за останні 11 кварталів становила 58,46 злотих. Однак цього року, згідно з комюніке GUS, вищевказана ціна трохи зросла і становить 58,55 злотих за тонну. Саме ціна за 1 ц жита використовується для обчислення сільськогосподарського податку.

Який сільськогосподарський податок за 1 га у 2021 році?
Враховуючи наведені вище дані, ми можемо розрахувати, яким буде сільськогосподарський податок за 1 га. Відповідно до регламенту:

• 2,5 рази 1 дт жита – це еквівалент базової ставки сільськогосподарського податку на сільськогосподарські землі,
• 5 разів на 1 дт жита є еквівалентом базової ставки сільськогосподарського податку для інших сільськогосподарських земель.

Це означає що:

• базова ставка сільськогосподарського податку в 2021 році становитиме 146,38 злотих за 1 конверсійний га (ставка, що застосовувалася в 2020 році, становила 146,15 злотих).
• ставка сільськогосподарського податку на землю, що залишилася, становитиме 292,75 злотих за 1 га.

Хто сплачує сільськогосподарський податок?

Юридичні особи, організаційні підрозділи, включаючи компанії, що не є юридичними особами, та фізичні особи зобов’язані сплачувати сільськогосподарський податок. Сільськогосподарський податок сплачує:

  • власники землі;
  • автономні землевласники;
  • вічні користувачі землі;
  • власники земельних ділянок, що перебувають у власності Державного казначейства чи підрозділу місцевого самоврядування;
  • орендарі земель сільськогосподарського холдингу, які були повністю або частково передані в оренду за договором.

До якої дати сплачувати сільськогосподарський податок у 2021 році?

Відповідно до регламенту, сільськогосподарський податок повинен сплачуватися чотирма пропорційними частинами тривалості податкового зобов’язання, тобто:

• до 15 березня,
• до 15 травня,
• до 15 вересня,
• до 15 листопада.

Виняток становить випадки, коли сума податку не перевищує 100 злотих. Потім податок сплачується одноразово після сплати першого внеску.

Звільнення сільськогосподарського податку в 2021 році

1) сільськогосподарські угіддя класів V, VI та VIz, а також лісисті та чагарникові землі, створені на сільськогосподарських землях;

2) земельні ділянки, розташовані вздовж прикордонної дороги;

3) рілля, луки та пасовища, покриті дренажем – у рік, в який посіви були знищені внаслідок дренажних робіт;

4) землі, призначені для створення нового агрохолдингу або розширення існуючого до площі, що не перевищує 100 га:

а) будучи суб’єктом власності або безстрокових прав користування, придбаних за договором купівлі-продажу
б) є предметом угоди про передачу землі у вічне користування,
в) включені до фонду сільськогосподарського майна Державного казначейства, включені до постійного управління;

5) земельні ділянки сільськогосподарських господарств, що виникають в результаті управління пустирями, – протягом 5 років, починаючи з року, наступного за завершенням управління;

6) земельні ділянки сільськогосподарських господарств, отримані шляхом обміну або консолідації, – протягом 1 року, наступного за роком, у якому земля була замінена або консолідована;

7) земельні ділянки сільськогосподарських господарств, на яких припинено сільськогосподарське виробництво, однак звільнення може поширюватися на не більше 20% сільськогосподарської площі сільськогосподарського господарства, але не більше 10 га – на термін не довший 3 років , стосовно тієї самої землі;

8) екологічні землі;

9) земля, зайнята резервуарами для води, що використовуються для постачання людей водою;

10) землі під наводними насипами та землі, розташовані в насипах;

11) земельні ділянки, внесені до реєстру пам’яток, за умови, що вони розробляються та утримуються відповідно до положень про охорону та догляд за пам’ятками;

12) земельні ділянки, що складають ділянки поряд із садибою членів сільськогосподарських виробничих кооперативів, які:
а) досягли пенсійного віку,
б) є інвалідами, включеними до групи I або II,
в) вони інваліди зі значним або середнім ступенем інвалідності,
г) є особами, повністю недієздатними працювати в сільськогосподарському господарстві або не здатними до самостійного існування;

13) земельні ділянки, розташовані в сімейному присадибному саду, за винятком земель, що належать суб’єктам господарювання, крім наділів садівників або садових асоціацій у значенні Закону від 13 грудня 2013 року про сімейні присадибні сади (Журнал законів 2017 року, пункт 2176).

Крім того, від сільськогосподарського податку також звільняються:

1) університети; звільнення не поширюється на землю, передану іншим особам, крім університетів;

1.а) федерації суб’єктів системи вищої освіти та науки; звільнення не поширюється на землю, передану іншим особам, крім цих федерацій;

2) громадські та недержавні організаційні одиниці, охоплені системою освіти, та органи влади, які їх очолюють, щодо земель, що використовуються для освітньої діяльності;

3) науково-дослідні інститути та допоміжні наукові підрозділи Польської академії наук стосовно землі, необхідної для реалізації завдань, зазначених у ст. 2 Закону від 30 квітня 2010 р. Про Польську академію наук (Законодавчий журнал 2018 р., Пункти 1475 та 1669 та від 2019 р., Пункт 534);

4) функціонування захищених закладів зайнятості, що відповідають умові, зазначеній у ст. 28 сек. 1 бал 1 літ. b Закону від 27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів (Законодавчий журнал 2018 року, пункт 511, із змінами та доповненнями) або про установи професійної діяльності – в межах земель, про які повідомляється воєводі, повідомлення підтверджено рішенням про надання статусу захищеного закладу з працевлаштування або закладу професійної діяльності або сертифікатом – вилучено для функціонування цього закладу, за винятком земель, що належать дочірнім компаніям, які не працюють у захищених закладах працевлаштування, що відповідають умові, зазначеній у Ст. 28 сек. 1 бал 1 літ. b Закону від 27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів чи закладів для професійної діяльності;

5) науково-дослідні інститути;

5.а) підприємці зі статусом науково-дослідного центру, отримані за принципами, викладеними в положеннях про певні форми підтримки інноваційної діяльності, стосовно суб’єктів оподаткування, що використовуються для науково-дослідних робіт;

6) Національний запас власності щодо нерухомого майна, включеного до Фонду власності, зазначеного в Законі від 20 липня 2017 року про Національний запас власності (Закон про закони 2018 року, пункт 2363);

7) Центр Лукасевича та інститути, що працюють у межах Дослідницької мережі Лукасевича.